Հաղորդագրութիւն ՀՅԴ Գանատայի Հայ Դատի Շրջանային Յանձնախումբի Լիագումար Ժողովի

ՕԹԹԱՈՒԱ.- Կիրակի, 17 Նոյեմբեր 2019-ին, Օնթարիո նահանգի Քինկսթըն քաղաքին մէջ գումարուեցաւ ՀՅԴ Գանատայի Հայ Դատի Շրջանային Յանձնախումբի 2019-21 երկամեակի առաջին լիագումար նիստը, մասնակցութեամբ յանձնախումբի անդամներուն եւ ՀՅԴ Գանատայի Կեդրոնական Կոմիտէի ներկայացուցիչին:

Միօրեայ ժողովը մանրամասնօրէն քննեց յանձնախումբի նախորդ միամեայ գործունէութիւնը եւ մշակեց ներկայ տարեշրջանի օրակարգն ու ծրագիրները՝ համաձայն ՀՅԴ Գանատայի 48-րդ Շրջանային Ժողովի որոշումներուն: Հայ Դատի քաղաքական եւ քարոզչական բազմաթիւ առաջնահերթութեանց վերաբերեալ, ժողովը վարեց որակական քննարկումներ, նշելով ցարդ իրականացուած ձեռքբերումները, առկայ մարտահրաւէրներն ու դժուարութիւնները եւ անոնցմէ իրաքանչիւրը յաղթահարելու ուղղութեամբ տարուելիք աշխատանքը:

Ժողովը քննարկեց եւ արժեւորեց վերջերս տեղի ունեցած Գանատայի խորհրդարանական ընտրութիւններու արդիւնքները, ուր յանձնախումբի զորակցած թեկնածուներուն 84 տոկոսը յաղթանակ ապահովեցին: Ժողովը նաեւ մանրամսնօրէն անդրադարձաւ Գանատա-Հայաստան փոխյարաբերութիւններու զարգացման, Արցախեան հիմնահարցի խաղաղ կարգաւորման, Ջաւախքի օժանդակութեան, Ցեղասպանութեան ուսուցման, յիշատակման, Հայ Դատի քարոզչական ցանցն ընդլայնելու եւ այլ ծրագիրներու շուրջ իրականացուելիք յառաջիկայ ծրագիրներուն:

Գանատա-Հայաստան փոխ-յարաբերութիւններու զարգացման ուղղութեամբ, ժողովը յատուկ անդրրադարձ կատարեց անցող երկամեակի ընթացքին տեղի ունեցած զգալի ու որակական յառաջխաղացքին ու անոր հիման վրայ բանաձեւեց յառաջիկայ շրջանի իր նպատակասլաց ծրագիրը: Քաղաքական ընթացիկ աշխատանքներու կողքին, յատկապէս շեշտուեցաւ Գանատայի ու Հայաստանի միջեւ տնտեսական յարաբերութիւններու խթանման անհրաժեշտութիւնը, զբոսաշրջային ոլորտի զարգացումը, ընկերային եւ մշակութային յարաբերութիւններու յառաջացումն ու այս բոլորի ուղղութեամբ յանձնախումբի տանելիք աշխատանքը: Երեւանի մէջ Գանատական դեսպանատան մը հաստաման ուղղութեամբ տարուող ջանքերու կապակցութեամբ, յանձնախումբը որդեգրեց քաղաքական նոր ռազմավարութիւն, որ յաւելեալ թափ պիտի հաղորդէ այս կարեւոր աշխատանքին:

Արցախեան հիմնահարցը դասելով որպէս կարեւորագոյն աշխատանքային դաշտ, ժողովը յատուկ քննարկման եւ ծրագրման ենթարկեց այս ուղղութեամբ տարուելիք աշխտանքները, որուն մաս կը կազմէ Գանատայի խորհրդարանէն ներս վերջերս հաստատուած Արցախի բարեկամական խումբի ընդլայնումն ու գործունէութիւնը, Գանատայի արտաքին գործոց նախարարութեան եւ Գանատայի ԵԱՀԿ պատուիրակութեան հետ տարուող ընթացիկ խորհդակցութիւնները, ներքին եւ արտաքին քարոզչութեան զարկ տալու անհրաժեշտութիւնը եւ քաղաքական այլ ծրագիրները:

Ցեղասպանութեան յիշատակման, դատապարտման, ուսուցման եւ կանխարգիլման ուղղութեամբ, ժողովը գնահատեց յանձնախումբի աշխատանքները եւ որոշեց յաւելեալ զարկ տալ այս ուղղութեամբ օտար համայնքներու Գանատայի կավավարութեան հետ համագործակցութեան յաջող ջանքներուն եւ աւելի աշխոյժ կերպով հետապնդել պահանջատիրութեան համահայկական թղթածրարը: Նաեւ, ծրագրաւորման նախնական քննարկումներ տեղի ունեցան՝ Հայոց Ցեղասպանութեան 105-րդ եւ Սեւրի Դաշնագրի ստորագրութեան 100-րդ ամեակներուն ոգեկոչման կապակցութեամբ:

Քարոզչական գետնի վրայ, յանձնախումբը արժեւորեց քարոզչական իր գործունէութիւնը եւ քննարկեց իր կարելիութիւնները ընդլայնելու նոր հնարաւորութիւններ: Տեղեկատուական եւ քարոզչական յարափոփոխ ընթացքին հետ քայլ պահելու եւ Հայ Դատի քարոզչութիւնը հայ եւ օտար համայնքներու աւելի լայն շերտերուն հասանելի դարձնելու մտադրութեամբ, ժողովը ներկայացուց հանրային հաղորդակցութեան զարգացման նոր ծրագիրներ եւ առաջադրանքներ: Յանձնախումբը նաեւ որոշում կայացուց հետեւողական կերպով շարունակել Հայ Դատի նոր կադրերու պատրաստութեան աշխատանքը եւ անոր ընկերային ցանցերու ընդլայնման ծրագիրները:

Ժողովի աւարտին յանձնախումբը վերահաստատեց վերոնշեալ հարցերու ուղղութեամբ իր վճռակամ մոտեցումը եւ զանոնք յաջողութեան առաջնորդելու անկոտրում պատրաստակամութիւնը:

ՀՅԴ Գանատայի Հայ Դատի Շրջանային Յանձնախումբ
Նոյեմբեր 18, 2019


ANCC Convenes Its Annual Plenary Session in Kingston

OTTAWA.- On November 17, 2019, the Armenian National Committee of Canada convened its annual plenary session, in Kingston, Ontario.

After discussing the committee’s work during the previous term, the meeting tabled and approved the current year’s agenda and plans. The meeting held qualitative discussions, regarding ANCC’s policy priorities, highlighting the hard-won achievements, the ongoing challenges and difficulties, and the work to be done to overcome each of them.

The session discussed and evaluated the results of the recent parliamentary election in Canada, where 84% of the candidates endorsed by the committee secured victory. The meeting also discussed upcoming initiatives regarding Canada-Armenia relations, the peaceful settlement of the Artsakh issue, support for Javakhk, Genocide education, remembrance and plans to further expand and engage ANCC’s grassroots network, coast-to-coast.

At the end of the meeting, the committee reaffirmed its resolute approach to the above issues and its unwavering readiness to lead them to success

Armenian National Committee of Canada
November 18, 2019