#GOANCA

(ԱՍՊԱՐԷԶ) Հայ Դատի յանձնախումբի երթը խրախուսող հասարակական շարժումը այս վերնագիրի խորհրդանիշով կը թեւածէ առցանցի անսահմանափակ տարածքներուն վրայ:

Աբօ Պողիկեան
Աբօ Պողիկեան

Անցեալ Կիրակի տեղի ունեցած հեռատեսիլային հանգանակութեան նախապատրաստութեան ամբողջ շրջանին, այս լօզունգը հպարտօրէն ցուցադրող հազարաւոր երիտասարդներ, տարեցներ եւ երեխաներ կարծես գտած էին զիրար ողջունելու նոր բանաձեւ մը, որուն մէջ պարփակուած է ահագին ծրագիր, իղձ ու երազ:
Զարմանալիօրէն, այս օտարագիր խորհրդանիշէն հարազատութեան վարակիչ զգացողութիւն մը կը ճառագայթէ:
Գնա՛, թռչէ՛, վարգէ՛, ճախրէ՛, սլացի՛ր, աշաւէ՛ Հայ Դատ, միշտ դէպի առաջ, դէպի աւելի մեծ բարձունքներ, միշտ դէպի նոր յաղթանակներ: Այս է իմաստը այս նշանաբանին, իր «հաշթեկ»ով (սկիզբի թիւի խորհրդանիշով), որ այս պարագային՝ ոչ թէ պատգամներ կը համախմբէ, այլ Հայ Դատի գաղափարակիցներ՝ հայդատականներ մէկտեղելու դաշտ կը բանայ, եւ՝ իր կարգախօսով:
Այս թռիչքը վստահաբար պիտի շարունակուի նորացուած խոր-հրդանիշներով, թարմութիւն, արդիականութիւն բուրող աշխատելաոճով, ներգրաւող, համախմբող շեշտադրումներով:
Ամերիկահայութեան լայն զանգուածներուն հասնելու, անոնց մէջ հայկական հարցերուն հանդէպ հետաքրքրութիւնը գրգռելու, զանոնք հայութեան եւ Հայաստանի համար աշխատանքի դաշտ բերելու լաւագոյն բանաձեւերը Հայ Դատի զինանոցէն դուրս կու գան: Բազմիցս փաստուած այս իրողութիւնը մեզ յոյս կը ներշնչէ հետագայ աշխատանքներու ընդարձակման վերաբերեալ: Այդ աշխատանքները, սակայն, կարիք ունին մշտական ներդրումներու, որոնք պէտք չէ վերապահել պաշտօնական հանգանակութեանց կամ դրամահաւաքներու:
Արդարեւ, Հայ Դատին մեր մասնակցութիւնը պէտք է ըլլայ ամէնօրեայ, որպէսզի անոր ճախրանքը մեզ շուտով հասցնէ մեր նպատակներուն:

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ