EAFJD launches Vahan Hovhannisyan Internship Program BRUSSELS — EAFJD is pleased to announce the launch of Vahan Hovhannisyan Internship program. The application is open until 17 December, 2017. Objective The Vahan Hovhannisyan Internship Program of the European Armenian Federation for Justice and Democracy (EAFJD) gives a unique opportunity to promising Armenian students and young activists to gain a practical experience and insight at the EAFJD office in Brussels as well as in the European Parliament. The internship program is aimed at introducing young Armenian leaders to the functioning of the European Institutions and providing them with an exceptional opportunity to be part of the team of a Member of the European Parliament (MEP) by contributing to the activities of their office and being involved in daily parliamentary work. General conditions The internship program will be available to potential candidates twice a year and will be carried out either from February to June or from end of August until mid-December. The selected candidates will complete the first part of the program at the EAFJD office and will be assigned various tasks by the EAFJD staff including a research on a selected topic. The second part of the internship program will be carried out at the office of a Member of the European Parliament. Upon successful completion of the internship program, which includes a final exam, the interns will receive a certificate. The interns will be provided with accommodation and will receive a monthly remuneration of EUR 500. The EAFJD will also cover the costs of one double ticket from Yerevan to Brussels for the purposes of the internship. Who is eligible to apply? • Armenian nationals • Students, recent graduates, as well as young professionals with • Proven record of political or civic activism for the issues important to the EAFJD • Proven very good command of English, knowledge of a second European language is an asset • Good research and communication skills, strong willingness to learn. • Proficiency in MS Word package How to apply? To apply please Click here and fill in the application form by 17 December, 2017. The internship will start on 1 February 2018 and will end on 29 June 2018. Only short-listed candidates will be contacted. Մեկնարկեց ՀՅԴ Եվրոպայի Հայ Դատի գրասենյակի «Վահան Հովհաննիսյան» վերապատրաստման ծրագիրը ՀՅԴ Եվրոպայի Հայ Դատի գրասենյակը նոյեմբերի 28-ին հայտարարեց Վահան Հովհաննիսյանի անունը կրող վերապատրաստման ծրագրի մեկնարկի մասին: Ընտրված թեկնածուներին բացառիկ հնարավորություն կընձեռվի վերապատրաստում անցնել ՀՅԴ Եվրոպայի Հայ Դատի գրասենյակում՝ Բրյուսելում, ինչպես նաև Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորի գրասենյակում: Ծրագիրը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ուսանողներին և երիտասարդ մասնագետներին հնարավորություն կտա հարուստ փորձառություն և համապարհակ գիտելիքներ ձեռք բերել եվրոպական հաստատությունների, մասնավորապես Եվրոպական խորհրդարանի գործունեության վերաբերյալ, ինչպես նաև ժամանակավորապես դառնալ եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորներից մեկի թիմի անդամ՝ օժանդակելով իրենց նախաձեռնություններին: Վերապատրաստման ծրագիրը կգործի տարին երկու անգամ և կընդգրկի մասնակիցների երկու խումբ (2018թ. առաջին խումբը վերապատրաստումը կսկսի փետրվարին և կավարտի հունիսին, երկրորդ խումբը վերապատրաստումը կսկսի օգոստոսի վերջին, կավարտի դեկտեմբերին): Վերապատրաստման պայմաններին և այլ մանրամասներին ծանոթանալու համար սեղմեք հղման վրա: http://www.eafjd.eu/internship.