Oświadczenie Ormiańskiego Komitetu Narodowego Polski w związku z wydarzeniami w mieście Kessab

Ormiański Komitet Narodowy Polski surowo potępia przeprowadzone z terytorium Turcji w dniu 21 marca 2014 roku rozległe i brutalne ataki uzbrojonych grup rebelianckich w kierunku zamieszkałego przez Ormian miasta Kessab, w wyniku czego blisko 700 rodzin ormiańskich zamieszkałych w regionie zostało przymusowo wysiedlonych do pobliskiego miasta Latakia.

Oficjalne źródła międzynarodowe dzisiaj potwierdzają bezpośrednie zaangażowanie i wsparcie militarne Turcji. Inwazja w mieście Kessab jest jednym z najnowszych faktów, świadczących o anty-ormiańskiej roli Turcji w działaniach wojennych w Syrii, świadczy także o tym, że Turcja opracowuje własny program polityczny nakierowany na realizowanie anty-ormiańskiej działalności na terytorium Syrii.

W przededniu 100 rocznicy ludobójstwa Ormian w Turcji, działania te pod protektoratem tureckim stanowią jeszcze bardziej jaskrawy przejaw polityki anty-ormiańskiej i kontynuowania linii wytyczonej jeszcze przez zbrodnicze władze młodoturków.

Potrzeba, aby Ormianie z całego świata wyjaśniali światowej opinii publicznej i społeczności międzynarodowej istotę tych aktów agresji i aby potępiali anty-ormiańską politykę Turcji wobec syryjskich Ormian.

Ormiański Komitet Narodowy Polski

Photo by Perio news

Լեհաստանի Հայ Դատի Յանձնախումբի յայտարարութիւնը՝ Քեսապի իրադարձութիւններուն շուրջ

Լեհաստանի Հայ դատի յանձնախումբը խստիւ կը դատապարտէ 21 մարտ 2014 ին թուրքիոյ տարածքէն Սուրիոյ վարչակարգի հակառակորդ զինեալ խմբաւորումներու հայաբնակ Քեսապի ուղղութեամբ կատարած լայնածաւալ եւ բուռն յարձակումները: Որուն հետեւանքով շրջանի հայ բնակչութեան շուրջ 700 հայ ընտանիքներ ստիպողական տեղահանումի ենթարկուեցան դէպի Լաթաքիա:

Միջազգային պաշտօնական աղբիւրներ այսօր կը հաստատեն թրքական կողմին ուղղակի դերակատարութիւնը ու զինեալ օժանդակութիւնը: Քեսապի վրայ ներխուժումը նորագոյն փաստն է Սուրիական պատերազմին մէջ թուրքիոյ ունեցած հակահայ դերակատարութեան, կը փաստէ նաեւ թէ թուրքիան քաղաքական սեփական ծրագիր կը մշակէ Սուրիոյ տարածքին հակահայ գործնէութիւն ծաւալելու:

Հայկական ցեղասպանութեան 100 ամեակի նախօրիակին թուրքիոյ այս քստմնելի զինեալ օժանդակութիւնը կու գայ անգամ մը եւս փաստելու թէ թուրքիա այսօր կը շարունակէ երիտթուրքերու հայատեաց իր քաղաքականութիւնը:
Հարակաւոր է, որ այսօր համայն աշխարհի հայութիւնը ողջ աշխարհին բացայայտէ այս յարձակումները, եւ դատապարտէ թրքական հայատեաց քաղաքականութիւնը Սուրիոյ մէջ:

Լեհաստանի Հայ Դատի Յանձնախումբ