Kaukaz Południowy w kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie i Bliskim Wschodzie

(OKNP) Komisja Wschodnioeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności zaprasza w piątek 12 grudnia o godz. 17 do Librarii w Collegium Maius (Kraków, ul. Jagiellońska 15) na debatę pod tytułem Kaukaz Południowy w kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie i Bliskim Wschodzie podczas której eksperci z Polski i Armenii będę analizowali przyczyny i stan aktualny napięć międzypaństwowych na Kaukazie Południowym, zwłaszcza problem Górskiego Karabachu, oraz kierunki ich rozwoju.

Spotkanie poprowadzi dr Tomasz Knothe

(dr Tomasz Knothe pracował w dyplomacji polskiej od 1995 roku. Był kolejno wicedyrektorem Departamentu Europy Wschodniej MSZ (1996), zastępcą ambasadora w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze ONZ w Genewie (1998), zastępcą dyrektora Departamentu Systemu Narodów Zjednoczonych i Problemów Globalnych MSZ (2002), oraz ambasadorem RP w Erywaniu w latach 2004-2009); udział zapowiedzieli: Giro Manoyan i Arsen Melik-Szachnazarow

(Giro Manoyan jest jednym z liderów Armenian Revolutionary Federation (Dasznakcutiun), był dyrektorem wykonawczym Armenian National Committee of Canada i redaktorem gazety kanadyjskich Ormian „Horizon Weekly” (1989-1999), a obecnie przewodniczy Armenian Cause Office i od 2000 jest dyrektorem międzynarodowego sekretariatu Armenian Revolutionary Federation w Erywaniu);

(Arsen Melik-Szachnazarow jest dziennikarzem i politologiem, członkiem Stałego Przedstawicielstwa Republiki Górskiego Karabachu w Moskwie, autorem wielu książek o problemie karabachskim, między innymi: Nagorno Karabagh: facts against lie. Information-ideological aspects of the Nagorno Karabagh conflict, 2009, i НагорныйКарабах. Хроники ненависти, 2011).

Zgodnie z życzeniem wyrażonym przez Ambasadę Republiki Azerbejdżanu oraz Azerbejdżańskie Centrum Kultury w Warszawie przed czerwcowym posiedzeniem naszej Komisji z odczytem p. Armena Artwicha pt. Sumgait i Chodżały, do udziału w obecnej debacie zostali zaproszeni także przedstawiciele drugiej strony konfliktu o Górski Karabach. Jednak do dziś Ambasada Azerbejdżanu nie zdecydowała się zarekomendować ekspertów azerbejdżańskich.

W imieniu organizatorów

dr hab. Andrzej A. Zięba
kierownik Zakładu Stosunków Etnicznych w Europie
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytet Jagielloński
sekretarz Komisji Wschodnioeuropejskiej
Polskiej Akademii Umiejętności