Rep. Trott’s Measure to Stop Gun Sale to Turkey Cleared for House Vote

— “We need to block this arms sale and once and for all point a finger in Erdogan’s chest and tell him that a strategic location does not place Turkey above the law.” – Rep. Dave Trott (R-MI)

WASHINGTON, DC – U.S. House Committee on Rules has cleared Congressional Armenian Caucus Co-Chair Dave Trott’s (R-MI) Turkey sanctions amendment for vote this week by the full House of Representatives, with three more measures, presented by Representatives Don Beyer (D-VA), David Cicilline (D-RI) and Dana Rohrabacher (R-CA) set for consideration by the panel later today, reported the Armenian National Committee of America (ANCA).

The Trott Amendment opposes the $1.2 million sale of U.S. semi-automatic handguns to Recep Tayyip Erdoğan’s security detail, in response to their May 16th attack on peaceful protesters in Washington, DC.

“Over the past few months, we’ve seen our NATO allies take extraordinary steps against Turkey, and it’s time for the State Department to do the same,” said Rep. Trott. “We need to block this arms sale and once and for all point a finger in Erdogan’s chest and tell him that a strategic location does not place Turkey above the law.”

Rep. Trott went on to note that, “just two months ago, Erdogan’s henchmen, with him complacently observing just feet away, launched a brutal attack on peaceful protesters exercising their first amendment rights. A notorious oppressor of basic human rights and freedom, Erdogan imported his nefarious attitudes to our nation’s capital. While Erdogan’s thugs may run unchecked in Ankara, this is the United States of America and this is totally unacceptable.”

The ANCA welcomed the House Rules Committee decision. “We are pleased to see the Trott Amendment approved for U.S. House consideration this week and look forward to the Rules Committee providing all of their House colleagues with the opportunity for an up or down vote on additional Turkey sanctions proposed by Reps. Cicilline, Rohrabacher, and Beyer,” said ANCA Executive Director Aram Hamparian.”

“Up on Capitol Hill, across the Washington, DC foreign policy community, and even among career Department of State and Pentagon officials, it’s increasingly clear that May 16th marked a watershed moment in U.S.-Turkey relations – a defining, clarifying, deeply troubling anti-American episode that will, in the months and years to come, continue to inform key areas of engagement by U.S. policymakers with their Turkish counterparts.”

The House Rules Committee is set to convene at 3:00pm today (July 12th) to consider the other Turkey sanctions measures as part of the over 300 amendments submitted to the National Defense Authorization Act (NDAA – H.R.2810). The full House will be considering and voting on the measure on July 13th and 14th.

Rep. Beyer’s amendment would ban Erdogan’s security forces who took part in the May 16th attack from securing U.S. visas for future travel to the United States. Rep. Beyer has been outspoken in condemning the brutal beatings, calling for the expulsion of the Turkish Ambassador to the U.S. and signing multiple Congressional letters condemning the attacks.

Rep. Cicilline’s proposal would block a pending sale of F-35 jets to Turkey “until the President of the United States certifies that the Government of Turkey is cooperating with the criminal investigation and prosecution of Turkish Government employees involved in the assault on civilians in Washington, DC.” Rep. Cicilline has been outspoken in condemning the attacks, noting that “this was a particularly brazen act, on the heels of a highly publicized meeting with our President, and one has to wonder why President Erdogan felt so emboldened, that in the bright D.C. sunshine, in front of cameras and hundreds of people, he sent his attack dogs out. As Secretary Tillerson said, this is simply unacceptable.”

Rep. Rohrabacher’s amendment would prohibit the transfer of U.S. defense articles to Turkey and, instead, make them available to Kurdish Peshmerga forces, who have played an instrumental role in the battle against the Islamic State (ISIS/ISIL). Rep. Rohrabacher, who serves as Chair of the House Foreign Affairs Subcommittee on Europe, presided over the hearings spotlighting the Erdogan-ordered attacks in May.

The ANCA has launched an online campaign calling on Rules Committee members and the broader House membership to support passage of the measures. As part of that campaign ANCA Leo Sarkisian Internship team members reached out to constituents of House Rules Committee members encouraging them to share their concerns with their legislators. To take action, visit anca.org/sanctions.

The ANCA’s Hamparian captured live videotape at the scene of the May 16th attack, which took place in front of the Turkish Ambassador’s residence, where President Erdogan was scheduled to have a closed-door meeting with representatives of The Atlantic Council, a think tank in Washington, DC which receives Turkish funding. Hamparian’s video served as source footage for CNN, AP and other news outlets, transforming a violent incident into a global spotlight on Turkey’s violence, intolerance, and aggression.

Hamparian testified before a May 25th Foreign Affairs Subcommittee hearing on this matter. Joining him at the hearing were Ms. Lusik Usoyan, Founder and President of the Ezidi Relief Fund; Mr. Murat Yusa, a local businessman and protest organizer; and Ms. Ruth Wedgwood, Edward B. Burling Professor of International Law and Diplomacy, at Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. Usoyan and Yusa were victims of the brutal assault on May 16th by President Erdogan’s bodyguards.

On June 6th, with a vote of 397 to 0, the U.S. House of Representatives unanimously condemned Turkey’s attack, taking a powerful stand against Ankara’s attempts to export its violence and intolerance to America’s shores. H.Res.354, spearheaded by House Foreign Affairs Committee Chairman Ed Royce (R-CA), Ranking Democrat Eliot Engel (D-NY), House Majority Leader Kevin McCarthy (R-CA) and Democratic Whip Steny Hoyer (D-MD), has received the public backing of House Speaker Paul Ryan (R-WI). A companion measure has been introduced in the Senate by Senator Ed Markey (D-MA).

The House vote followed broad-based Congressional outrage expressed by over 100 Senate and House members through public statements, social media, and a series of Congressional letters.

On June 16th, US law enforcement issued 18 arrest warrants – including a dozen against Turkish President Recep Erdogan’s bodyguards – in connection to the May 16th attacks. Two Turkish-Americans have already been arrested for assault, and two Turkish Canadians have also been charged. During a June 15th press conference, Washington DC Mayor Muriel Bowser and Police Chief Peter Newsham detailed the exhaustive investigation carried out by the Metropolitan Police Department and other law enforcement agencies leading to the arrest warrants.

Mayor Bowser condemned the attacks, calling them an “affront to our values as Washingtonians and as Americans and it was a clear assault on the first amendment.”

Chief Newsham explained, “We have dignitaries that are in and out of this city on a daily basis. Rarely have I seen, in my almost 28 years of policing, the type of thing that I saw on Sheridan Circle on that particular day. You had peaceful demonstrators that were physically assaulted and the message to folks who are going to come to our city either from another state or from another country is that’s not going to be tolerated in Washington, DC.”

In response to a question from The Armenian Weekly, Chief Newsham acknowledged that investigators are looking into the role of Turkish President Recep Tayyip Erdogan in the May 16th attack, but indicated that, despite the available video and other evidence, there is not yet sufficient probable cause to seek his arrest.

Թրաթի Առաջնորդած Թուրքիոյ Դէմ Պատժամիջոցը Վաւերացուեցաւ Յանձնախումբի Մակարդակով

(ԱՍՊԱՐԷԶ) ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ, «Տիֆենս Նիուզ».- Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը կը տեղեկացնէ, թէ Ներկայացուցիչներու տան Օրէնքներու յանձնախումբը Չորեքշաբթի, Յուլիս 12ին վաւերացուց քոնկրեսական Տէյվ Թրաթի առաջնարդրած՝ Էրտողանի թիկնապահներուն արդիական զէնքեր ծախելու ծրագիրը կասեցնելու յաւելուածը։

Քոնկրեսի Հայկական համախմբումի համանախագահ Թրաթ, իր առաջարկին նեցուկ կանգնելու յայտարարութեան մէջ շեշտած է, թէ այս պատժամիջոցով պէտք է յստակօրէն պատասխանատուութեան կանչել Թուրքիոյ նախագահ Էրտողանը, շեշտելով, թէ երկրին ռազմագիտական կարեւոր դիրքը իրաւունք չի տար Անգարային, որ ինքզինք օրէնքէն վեր համարէ։

Թրաթի առաջարկը մէկն էր այն չորս պատժամիջոցներէն, որոնք ներկայացուած էին՝ դատապարտելու համար Ուաշինկթընի մէջ Մայիս 16ին տեղի ունեցած խաղաղ ցոյցի մը ընթացքին Թուրքիոյ նախագահի թիկնապահներուն կողմէ ցուցարարներուն դէմ գործուած վայրագ յարձակումը, եւ շեշտելու, թէ ամերիկեան արժէքներու նման ոտնակոխումէ մը ետք՝ Թուրքիոյ զէնքեր վաճառելու ծրագիրները խոտոր կը համեմատին Միացեալ Նահանգներու սկզբունքներուն։

Թրաթի կողքին, Ներկայացուցիչներու տան Արտաքին յարաբերութեանց յանձնախումբի անդամ Տէյվիտ Սիսիլին առաջարկած է կասեցնել արդիական «Էֆ.35» տիպի ռազմական օդանաւերը Թուրքիոյ ծախելու ծրագիրը: Քոնկրեսական Տանա Ռորպախըր, իր կարգին, առաջարկած է Թուրքիոյ բանակը զինելու փոխարէն՝ զէնքեր տրամադրել «Իսլամական պետութեան» դէմ պայքարին մէջ գործնական աջակցութիւն տրամադրող Սուրիոյ քիւրտերուն, իսկ քոնկրեսական Տան Պէյըր առաջարկած է Միացեալ Նահանգներ մուտքը արգիլել Էրտողանի ա՛յն թիկնապահներուն, որոնք ցուցարարներ ծեծած էին Մայիս 16ին։ Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի գործադիր վարիչ Արամ Համբարեան, իր կարգին, դրուատեց Ներկայացուցիչներու տան Օրէնքներու յանձնախումբին որոշումը, միաժամանակ յոյս յայտնելով, որ միւս առաջարկները եւս կը վաւերացուին։

Chambre des Représentants US : Feu Vert pour le Vote d’une Annulation de vente d’armes à la Turquie

(NOUVELLES D’ARMÉNIE) WASHINGTON – La commission des lois a donné son feu vert à l’amendement sur les sanctions à la Turquie déposé cette semaine par le congressiste Dave Trott (R-Michigan) coprésident du groupe d’amitié avec l’Arménie, afin qu’il soit soumis au vote de l’assemblée plénière, avec trois autres mesures présentées par les Représentants Don Beyer (D-Virginie), David Cicilline (D-Rhode Island) et Dana Rohrabacher (R- Calif.), mis à l’ordre du jour dans la journée, a informé l’Armenian National Committee of América ANCA).

“Nous devons bloquer cette vente d’armes et une fois pour toutes montrer du doigt la personne d’Erdogan et lui dire qu’un emplacement stratégique ne met pas la Turquie au-dessus des lois“ Représentant Dave Trott (R-Michgan).

L’amendement Trott s’oppose à la vente pour 1,2 millions de dollars de fusils semi-automatiques pour les équipes de sécurité de Recep Erdogan, en réponse à leur agression du 16 mai contre des manifestants pacifiques à Washington D.C.

“Dans les quelques mois qui ont précédé, nous avons vu nos alliés de l’Otan prendre des mesures extraordinaires contre la Turquie, et il est temps pour l’ Département d’état de faire de même“, dit le Représentant Trott. “Nous devons bloquer cette vente d’armes et une fois pour toutes montrer du doigt la personne d’Erdogan et lui dire qu’un emplacement stratégique ne met pas la Turquie au-dessus des lois“.

Le Représentant Trott a poursuivi en relevant qu’ “il y a juste deux mois, les hommes de main d’Erdogan, qui observait complaisamment en personne la scène à quelques mètres de là, lançaient une attaque violente contre des manifestants pacifiques exerçant les droits que leur donne le premier amendement. Une atteinte primaire aux libertés et droits de l’homme fondamentaux. Erdogan importait de ce fait ses comportements néfastes dans la capitale de notre nation. Tandis que les agissements d’Erdogan se multiplient sans entrave à Ankara, ici, ce sont les états-Unis d’Amérique et cela est tout à fait inacceptable“.

L’ANCA a reçu favorablement la décision de la Commission des lois. “Nous nous réjouissons que l’amendement Trott soit admis pour être discuté cette semaine et espérons que la Commission des Lois fournira à ses collègues une possibilité de retenir pour discussion les autres sanctions contre la Turquie proposées par les représentants Cicilline, Rohrabacher et Beyer“ a déclaré le Directeur exécutif de l’ANCA Aram Hamparian.

“Jusqu’à la Colline du Capitole, et au sein de toute la communauté politique de Washington D.C., et jusqu’à même les effectifs des officiels permanents du Pentagone, il est de plus en plus clair que le 16 mai marque une étape critique dans les relations USA-Turquie – un épisode anti-américain profondément troublant qui dans les mois et années à venir, continuera à infléchir, dans le domaine de leurs engagements respectifs, les relations entre décideurs politiques des USA et leurs homologues turcs.

La Commission des Lois avait prévu de se réunir le 12 juillet à quinze heures pour envisager les autres sanctions contre la Turquie, parmi les 300 amendements proposés sur le fondement du National Defense Authorization Act (NDAA – HR2810). L’assemblée plénière aura examiné les mesures les 15 et 14 juillet 2017.

L’amendement du Républicain Beyer tend à l’interdiction de l’attribution de visas d’entrée aux USA aux membres des forces de sécurité d’Erdogan qui ont participé à l’agression du 16 mai. Le Républicain Beyer a été tout à fait clair pour condamner ces violences brutales, demandant l’expulsion de l’ambassadeur turc et signant de nombreuses lettres issues du Congrès condamnant les agressions.

La proposition du Représentant Cicilline tend à interdire la vente en attente d’avions à réaction F-35 à la Turquie “jusqu’à ce que le président des États-Unis certifie que le gouvernement de Turquie coopère à l’enquête criminelle et à la mise en accusation des employés du gouvernement turc impliqués dans l’agression de civils à Washington, D.C ? Le Représentant Cicilline n’a pas mâché ses mots pour condamner ces agressions, relevant qu’ “il s’agit d’un acte particulièrement effronté, à la suite d’une réunion largement rendue publique avec notre Président, et on se demande pourquoi le président Erdogan s’est comporté de façon aussi hardie, dans cette matinée ensoleillée du D.C., devant les caméras et des centaines de personnes, pour lâcher ainsi les chiens… Comme l’a dit le Secrétaire Tillerson l’a dit, cela est tout simplement inacceptable“.

L’amendement du Représentant Rohrabacher tend à interdire le transfert d’articles de défense à la Turquie, et au contraire, les tenir à la disposition des forces Peshmergas kurdes, qui ont joué un rôle essentiel dans le combat contre l’état islamique (Daesh). Le Représentant Rohrabacher qui tient la présidence du la Sous-commission des Affaires étrangères pour l’Europe, a présidé les auditions relatives aux agressions de mai ordonnées par Erdogan.

L’ANCA avait lancé une campagne en ligne appelant les membres de la Commission des lois et plus largement les membres de la Chambre pour soutenir le vote de ces mesures. En plus de cette campagne, Leo Sarkissian de l’ANCA recommandait avait pris contact avec les membres de la Commission des lois de la Chambre pour les encourager à faire part de leur préoccupation aux législateurs.

Hamparian, de l’ANCA, a fait des enregistrements vidéo de la scène de l’agression du 16 mai qui se s’est déroulée devant la résidence de l’ambassadeur turc ; une réunion à huis-clos y était prévue avec les représentants d’un groupe de réflexion du Conseil Atlantique à Washington D.C qui reçoit des subsides de la Turquie. La vidéo Hamparian a été utilisée comme document sur le vif dans les reportages de CNN, AP et d’autres media, donnant à ce violent incident les dimensions d’un événement mondial, mettant l’accent sur la violence, l’intolérance et l’agressivité de la Turquie.

Hamparian a témoigné devant une audition de la sous-commission des Affaires étrangères le 26 mai relativement à cette affaire. Avec lui témoignaient Mme Lusik Usoyan, fondatrice et présidente du fonds d’aide Yézidi, M. Mourat Yusa, homme d’affaire local et organisateur de la manifestation, et Mme Ruth Wedgwood, Edward B. Burling, professeur de droit international et de diplomatie à l’École Johns Hopkins d’études internationales approfondies. Usoyan et Yusa ont été des victimes de l’agression violente du 16 mai par les gardes du corps d’Erdogan.

Le 6 juin, par le vote de 397 contre zéro, les Représentants unanimes de la Chambre ont condamné les attaques de la Turquie, prenant une position ferme contre les tentatives d’Ankara d’exporter sa violence et son intolérance sur les rives de l’Amérique. La résolution H.Res 354, présentée par le président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre Ed Royce (R. Calif), le distingué démocrate Eliot Engel (D-N.Y.), le chef du groupe de la majorité Kevin McCarthy (R-Calif), et le démocrate Whip Steny Hoyer (D- Md) a reçu le soutien public du président dela Chambre Paul Ryan (R-Wis). Une mesure parallèle a été introduite au Sénat par le sénateur Ed Markey (D-Mass.).

Le vote à la Chambre a suivi une large expression d’indignation au Congrès par les déclarations publiques de plus de 100 membres du Sénat et de la Chambre, verbales, sur les media sociaux, ou par des séries de lettres de membres du Congrès.

Le 1- juin, les services de police ont émis 18 ordres d’arrestation – dont une douzaine s’applique aux gardes du corps d’Erdogan – liées à l’agression du 16 mai. Les Turcs d’Amérique ont déjà été arrêtés pour agression, et deux canadiens turcs ont également fait l’objet d’une mise en accusation. Au cours ’une conférence de presse du 15 juin à Washington D.C., le Maire Muriel Bowser et le chef de la police Peter Newsham ont donné les détails d’une enquête approfondie, conduite par le Metropolitan Police Department et d’autres structures de police qui a abouti aux autres mandats d’arrestation.

Le Maire Bowser a condamné les agressions, parlant à leur propos d’ “atteinte à nos valeurs comme Washingtoniens et comme Américains ; il s’agissait clairement d’une atteinte au Premier amendement“.

Le Chef Newsham pour sa part a expliqué “nous avons des dignitaires à l’intérieur et à l’extérieur de la cité. J’ai rarement vu en presque 28 ans de service dans la police, le genre de chose que j’ai vu au Sheridan Circle ce jour-là. Il y a eu des manifestants pacifiques qui ont été physiquement agressés et le message à ceux qui prévoient de venir dans notre ville soit d’un autre état soit d’un autre pays est qu’ils ne seront pas tolérés à Washington D.C.“.

En réponse à une question d’Armenian Weekly, le Chef Newsham a reconnu que les enquêteurs considèrent le rôle joué par le président Erdogan dans les attaques du 16 mai, tout en indiquant que malgré les vidéos et les autres preuves, il n’y a pas de raison suffisamment probante pour envisager son arrestation.

Traduction Gilbert Béguian pour Armenews