Հ.Յ.Դ. Եւրոպայի երիտասարդական միութիւններու խորհրդաժողով

ՄԱՄԼՈՅ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Նոյեմբեր 20-22 2015-ին Հ.Յ.Դ. Ֆրանսայի «Նոր Սերունդ» Երիտասարդական Միութեան կազմակերպութեամբ եւ Հ.Յ.Դ Բիւրոյի Երիտասարդական Գրասենեակի համադրումով տեղի ունեցաւ Հ.Յ.Դ. Եւրոպայի երիտասարդական միութիւններու խորհրդաժողով «Հ.Յ.Դ. երիտասարդութիւնը եւ Հայ Դատի վերանորոգ պահանջատիրութեան պայքարը» թեմայով:

Փարիզի եւ Արֆոլվիլի մէջ կայացած նիստերուն մասնակցեցան 8 երկիրներէ աւելի քան 70 ներկայացուցիչներ: Խորհրդաժողովին ընթացքին զեկուցումներով հանդէս եկան Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի անդամներ ընկ. Արմէն Ռուստամեան եւ ընկ. Մուրատ Փափազեան, Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի Երիտասարդական Գրասենեակի պատասխանատու ընկ. Սարգիս Մկրտչեան, Հ.Յ.Դ.Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախումբի նախագահ ընկ. Գասպար Կարապետեան, Արեւմտահայոց հարցերու ուսումնասիրութեան կեդրոնի տնօրէն ընկ. Հայկազուն Ալվրցեան եւ Հ.Յ.Դ. Ֆրանսայի Կերդրոնական Կոմիտէի ընկերներ:

Եռօրեայ դասախօսութիւններու ընթացքին քննարկուեցան Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը, Արցախի բանակցային գործընթացներու վերջին զարգացումները, Հայաստան-Թուրքիա յարաբերութիւններու ներկայ վիճակը, Ցեղասպանութեան հատուցման եւ հողային պահանջատիրութեան հարցերը եւ անոնց վերաբերեալ Հ.Յ.Դ.-ի Հայ Դատի ռազմավարական սկզբունքները, քրտական հարցը,ինչպէս նաեւ Թուրքիոյ հայութեան խնդիրները:

Քննարկումներու եւ աշխատանոցներու ճամբով խորհրդաժողովը հասաւ հետեւեալ եզրակացութիւններուն.

1. Հայ երիտասարդութեան պատրաստուածութեան մակարդակը պահանջատիրութեան աշխատանքներուն առնչութեամբ կը մնայ անբաւարար: Այս մարտահրաւէրը յաղթահարելու համար, խորհրդաժողովը կը գտնէ, թէ անհրաժեշտ է ընդլայնելՀ.Յ.Դ. երիտասարդական միութիւններու շարքերը, ընդարձակել երիտասարդական եւ պատանեկան միութիւններու աշխարհագրական տարածականութիւնը, ինչպէս նաեւ բարձրացնել անոնց պատրաստուածութեան մակարդակը, մղելով երիտասարդները քաղաքականացած եւ մասնագիտական աշխատանքներու:

2. Հ.Յ.Դ. երիտասարդութեան կեցուածքը հատուցման խնդրին եւ հողային պահանջատիրութեան նկատմամբ անփոփոխ է ու հետեւողական: Ուիլսընեան իրաւարար վճիռով պահանջուող տարածքները կը կազմեն հայ երիտասարդութեան պահանջատիրութեան առանցքը:

3. Հ.Յ.Դ. երիտասարդներու յաւելեալ քաղաքականացումը ուղղակիօրէն կը նպաստէ օտար երիտասարդութեան մօտ հայանպաստ կեցուածքներու զարգացման՝ Արցախի անկախութեան միջազգային ճանաչման, հայութեան իրաւունքներուն հատուցման եւ հողային պահանջատիրութեան հարցերուն առնչութեամբ: Միաժամանակ, խորհրդաժողովը կ’ընդգծէ տեղական եւ միջազգային քաղաքական կազմակերութիւններու հետ առկայ յարաբերութիւններու խորացման անհրաժեշտութիւնը:

4. Հ.Յ.Դ. երիտասարդութիւնը կը կարեւորէ պահանջատէր պոլսահայ երիտասարդութեան աշխատանքը: Խորհրդաժողովը կը գտնէ, թէ իրենց հայկական արմատներուն վերադարձող Արեւմտեան Հայաստանիեւ Թուրքիոյ հայութեան իրականութիւնը կը բանայ նոր մարտահրաւէրներ ու հորիզոններ, ինչպէս նաեւ աշխատանքի նոր հնարաւորութիւններ:

5. Նկատի առնելով շրջանային զարգացումներու եւ Թուրքիոյ ներքին իրավիճակը, Հ.Յ.Դ. երիտասարդութիւնը հայ-քրտական յարաբերութիւններուն կը մօտենայ քաղաքական իրատեսութեամբ եւհայութեան իրաւունքներուն նկատմամբ իրաւատէրի կեցուածքով:

Հայոց Ցեղասպանութեան հարիւրամեակէն ետք, հատուցման եւ հողային պահանջատիրութիւնը կը թեւակոխէ նոր հանգրուան, որուն յաջողութեան համար անհրաժեշտ է պահանջատէր հայ երիտասարդութեան կողմէ գործնական պայքարի ծաւալում: Հ.Յ.Դ.երիտասարդական միութիւններու այս խորհրդաժողովի ընթացքին փոխանցուած գիտելիքները, քննարկումներն ու եզրակացութիւնները կը միտին յաւելեալ թափ տալու այս պայքարին:

Հ.Յ.Դ. Եւրոպայի Երիտասարդական Միութիւններու Խորհրդաժողով

Ալֆորվիլ, Ֆրանսա, 22 Նոյեմբեր 2015

COMMUNIQUÉ DU NOR SEROUND
Séminaire Paneuropéen des organisations de la jeunesse de la FRA Dachnaktsoutioun

Du 20 au 22 novembre 2015, la FRA Nor Seround a organisé dans la région parisienne un séminaire paneuropéen des organisations de la jeunesse de la FRA Dachnaktsoutioun ayant pour thème « La jeunesse de la FRA et le renouveau du combat pour les revendications de la cause arménienne ». Avec la coordination du Bureau mondial de la jeunesse de la FRA Dachnaktsoutioun, plus de 70 représentants de 8 pays (Arménie, Artsakh, Angleterre, Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas et France) ont participé au séminaire. Sont intervenus durant ce séminaire Armen Roustamyan et Mourad Papazian membres du Bureau Mondial de la FRA, Sarkis Mkrtichyan responsable du Bureau Mondial de la jeunesse de la FRA, Haygazun Alvrtsyan responsable du centre de recherche de la FRA sur les arméniens islamisés et Kaspar Karapetian responsable du Hay Tad Europe (Fédération Euro-Arménienne pour la Justice et la Démocratie (FEAJD) et des membres du comité central de la FRA pour l’Europe occidentale.

Pendant les 3 jours du séminaire différents sujets ont été abordés : la situation politique interne en Arménie, les récents développements des négociations concernant le Haut-Karabagh, l’état actuel des relations Arméno-turques, les réparations et revendications territoriales liées au génocide des arméniens ainsi que la question kurde et la situation actuelle des arméniens de Turquie et les arméniens islamisés. Au terme de ces 3 jours, les participants du séminaire sont arrivés aux conclusions suivantes :

1. La préparation de la jeunesse arménienne en général pour le combat des revendications doit être poursuivi et renforcé. Pour surmonter ce défi, les participants du séminaire estiment essentiel d’élargir les rangs de la jeunesse de la FRA Dachnaktsoutioun, et les rangs des « FRA badanis », et d’augmenter leur niveau de formation en les incitant au travail politique et à des spécialisations dans le domaine diplomatique, juridique ou de la communication.

2. La position de la jeunesse de la FRA en ce qui concerne la question des réparations et des revendications territoriales reste inchangée. Les territoires définis par l’arbitrage de Wilson dans le cadre du traité de Sèvres constituent la base des revendications territoriales de la jeunesse.

3. La poursuite de la forte politisation et du travail de relations externes de la jeunesse de la FRA Dachnaktsoutioun contribueront à une prise de position favorable de la part des jeunes non arméniens pour la cause arménienne notamment pour la reconnaissance internationale de l’indépendance de l’Artsakh ainsi que les réparations des droits du peuple arménien et les revendications territoriales. Parallèlement, les participants du séminaire soulignent l’importance de la collaboration avec des organisations politiques locales et internationales.

4. La jeunesse de la FRA Dachnaktsoutioun accorde une importance particulière à l’action revendicative des jeunes arméniens militants d’Istanbul. Les participants du séminaire sont d’avis que le processus de retour des arméniens islamisés d’Arménie occidentale et de Turquie à leur racine, ouvre de nouveaux horizons, défis et champs d’actions.

5. Eu égard aux récents évènements régionaux et à la situation interne actuelle de la Turquie, la jeunesse de la FRA envisage les relations arméno-kurdes dans un cadre politique réaliste et d’une position défendant les droits du peuple arménien.

Après le centenaire du génocide des arméniens, la question des réparations et des revendications territoriales, entame une nouvelle étape décisive, dont la réussite nécessite une évolution vers un travail concret de la part d’une jeunesse arménienne dont les exigences de justice reste élevées. Les informations reçues, les débats noués et les conclusions établies lors de ce séminaire donnent un nouvel élan à ce combat.

Alfortville, France
22 novembre 2015