На пути к сотрудничеству

Университет посетил президент Русско-армянского содружества Юрий Навоян

(tsu.ru) В ходе визита он прочел лекцию студентам и встретился с ректором ТГУ. Во время беседы Эдуардом Галажинским Юрий Навоян рассказал о тех задачах, которые решает сегодня Русско-армянское содружество.

– Мы работаем по широкому спектру направлений. Это помощь в реализации всех российско-армянских проектов в области политики, культуры, экономики, помощь в установление связей, в том числе и между вузами, – сказал Юрий Навоян.

Подобное сотрудничество, по его мнению, можно было бы развивать и между Ереванским государственным и Томским государственным университетами.

– Это совпадает с нашими задачами и интересами, – заметил в ответ Эдуард Галажинский. – Мы сегодня активно развиваем отношения со многими зарубежными университетами. У нас есть финансовые возможности приглашать к нам ведущих ученых зарубежных вузов, создавать совместные лаборатории и, я думаю, что мы также могли бы взаимодействовать с Ереванским университетом и другими вузами Армении.

Здесь же на встрече стороны обсудили конкретные шаги по развитию сотрудничества. Так, на февраль была запланирована совместная зимняя школа ТГУ и Ереванского государственного университета по актуальным проблемам международной политики. На ней обсудят вопросы межнациональных и межгосударственных отношений.

– Школа будет проходить в Ереванском университете, от нас туда поедут пять человек, – рассказывает аспирант отделения международных отношений ИФ Арег Галстян. – Мы представим наш университет, прочитаем лекции и проведем занятия, а также сами познакомимся с Ереванским университетом, обсудим конкретные направления сотрудничества.

Также в марте предполагается провести в ТГУ международную конференцию, посвященную столетию геноцида армян. Ну а в конце мая на день рождения ТГУ будет приглашен ректор Ереванского государственного университета и тогда же планируется подписать соглашение о сотрудничестве между этими двумя вузами.

– Для нас такое сотрудничество очень важно, так как армянская диаспора – одна из самых влиятельных в мире, – говорит проректор по международным связям ТГУ Артем Рыкун. – Ее представители работают и в управленческих структурах иностранных вузов, так что благодаря такому сотрудничеству наши зарубежные связи могут еще расшириться.

Համագործակցության ճանապարհին

Տոմսկի պետհամալսարան այցելեց «Ռուս-հայկական համագործակցության» նախագահ Յուրի Նավոյանը

Այցի ընթացքում նա դասախոսություն կարդաց ուսանողներին և հանդիպեց Տոմսկի պետհամալսարանի ռեկտորին: Էդուարդ Գալաժինսկու հետ հանդիպման ժամանակ Յուրի Նավոյանը պատմեց այն խնդիրների մասին, որոնք այսօր լուծում է «Ռուս-հայկական համագործակցությունը»:

– Մենք աշխատում ենք լայն ոլորտներով: Դա աջակցություն է ռուս-հայկական բոլոր քաղաքական, տնտեսական, մշակութային նախագծերի իրացմանը և կապերի հաստատմանը` այդ թվում և համալսարանների միջև, – ասաց Յուրի Նավոյանը:

Նրա կարծիքով, նման համագործակցություն կարելի է հաստատել նաև ԵՊՀ և Տոմսկի պետական համալսարանների միջև:

– Դա համապատասխանում է մեր խնդիրներին և շահերին, – ի պատասխան նշեց Էդուարդ Գալաժինսկին: – Այսօր մենք ակտիվորեն զարգացնում ենք համագործակցությունը մի շարք արտասահմանյան համալսարանների հետ: Մենք ֆինանսական հնարավորություններ ունենք մեզ մոտ հրավիրելու արտասահմանյան համալսարանների առաջատար գիտնականներին, ստեղծելու համատեղ լաբորատորիաներ և կարծում եմ, որ կարող ենք համագործակցել ԵՊՀ և Հայաստանի այլ համալսարանների հետ:

Հանդիպման ժամանակ կողմերը քննարկեցին համագործակցության զարգացման կոնկրետ քայլերը: Այսպես, փետրվարին նախատեսվում է ԵՊՀ և Տոմսկի պետհամալսարանի համատեղ ձմեռային դպրոցը` միջազգային քաղաքականության հրատապ հարցերի վերաբերյալ: Այնտեղ կքննարկվեն ազգամիջյան և միջպետական համագործակցության հարցեր:

– Դպրոցը տեղի կունենա ԵՊՀ-ում, մեզանից այնտեղ հինգ մարդ կգնա, – պատմում է պատմության ֆակուլտետի միջազգային հարաբերությունների բաժնի ասպիրանտ Արեգ Գալստյանը: – Մենք կներկայացնենք մեր համալսարանը, դասախոսություններ կկարդանք և պարապմունքներ կանցկացնենք, ինչպես նաև ինքներս կծանոթանանք ԵՊՀ հետ, կքննարկենք համագործակցության կոնկրետ ուղղությունները:

Ինչպես նաև մարտին Տոմսկի պետհամալսարանում նախատեսվում է անցկացնել միջազգային գիտաժողով` նվիրված Հայերի Ցեղասպանության 100–րդ տարելիցին: Իսկ մայիսի վերջին, Տոմսկի պետհամալսարանի ծննդյան օրը կհրավիրվի ԵՊՀ ռեկտորը և հենց այդ ժամանակ էլ նախատեսվում է այդ երկու համալսարանների միջև համագործակցության համաձայնագիր ստորագրել:

– Մեզ համար նման համագործակցությունը շատ կարևոր է, քանի որ հայկական սփյուռքը աշխարհում ամենաազդեցիկներից մեկն է, – ասում է միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր Արտյոմ Ռիկունը: – Նրա ներկայացուցիչները աշխատում են նաև արտասահմանյան համալսարանների կառավարման կառույցներում, այնպես որ նման համագործակցության շնորհիվ մեր արտասահմանյան կապերը ավելի կընդլայնվեն:

Աղբյուր` Տոմսկի պետական համալսարանի կայք:

Ավելացնենք, որ Տոմսկի պետական համալսարանը հիմնադրվել է 1878 թ., այսօր ունի 23 ֆակուլտետ և ավելի քան 19 հազար ուսանող: Այն ունի ազգային-հետազոտական համալսարանի կարգավիճակ և մտնում է Ռուսաստանի TOP-15 համալսարանների մեջ: