صادق ملکی: آرزوها و آرمان ها در دنیای سیاست جایی ندارند.

روابط عمومی موسسه ترجمه و تحقیق هور

دوشنبه یکم آبان ماه 1396،جلسه سخنرانی با موضوع «همه پرسی استقلال کردستان عراق و تأثیر آن بر کشورهای همسایه» در سالن اجتماعات موسسه ترجمه و تحقیق هور برگزار گردید.در این جلسه صادق ملکی دیپلمات پیشین وزارت امور خارجه ،کارشناس و تحلیل گر ارشد سیاسی به سخنرانی پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود گفت:

خاورمیانه در حال حاضر یک دوره گذر را طی می کند که می تواند چالش ها و مشکلات عدیده ای برای ما ایجاد کند، از این رو ما به عنوان ایران و ایرانی باید این دوران گذر را به خوبی درک کرده و به درستی بررسی نماییم.زیرا عدم درک همه جانبه می تواند کشور را بصورت بنیادین دچار صدمه نماید.

صادق ملکی در خصوص برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان عراق گفت:

داعش یکی از مشکلات منطقه بوده و ما در هیچ دوره ای شاهد چنین افراط گرایی مذهبی در خاورمیانه نبوده ایم و هنوز مشکل داعش را پشت سر نگذاشته با مشکل دیگری به نام معضل کردی روبرو شدیم.

آرزوها و آرمان ها در دنیای سیاست جایی نداشته و آرزوی کردی نیز در همین سیاست خلاصه می شود.در آرزوی کردی، مرز کردستان از یک طرف به مدیترانه و از طرف دیگر به خلیج فارس می رسد. این آرمان ها و آرزو ها اشتباهات فاحش استراتژیکی است که آقای بارزانی مرتکب شد.ایشان علیرغم مخالفت های بین المللی و تنها با حمایت اسرائیل که آن هم تنها به دلیل خارج شدن از انزوای ژئوپلیتیکی صورت گرفت، همه پرسی استقلال کردستان عراق را برگزار کرد.باور دارم هر رهبر سیاسی که رهبری جامعه ای را برعهده دارد اگر درک استراتژیک صحیح نداشته باشد به بیراهه خواهد رفت.

بررسی شرایط اقلیم کردستان عراق در مقطع کنونی و شرایط قبل از همه پرسی تبلور همین نکته است،اگر همه پرسی به تعویق می افتاد و یا برگزار نمی شد،شرایط اقلیم کردستان از وضعیت کنونی بهتر می بود.رهبران اقلیم کردستان، احساس کردند که زمان کنونی بهترین زمان برای همه پرسی است چرا که بغداد درگیر جنگ با داعش است و در موضع ضعف قرار دارد.در حالی که گاهی جنگ ها و چالش ها وفاق ملی ایجاد می کنند.

در مورد عراق باید گفت که جنگ با داعش شرایط بغداد را بهتر و دولت را کاراتر ساخت، زیرا برخلاف نگاه رهبران اقلیم،پیروزی های پی در پی عراق علیه داعش باعث تقویت روحیه ملی و هویتی عراقی ها شد که بیش از صد سال با آن روبرو بودندو این نکته مهمی بود که رهبران اقلیم از آن غافل ماندند.

صادق ملکی در ادامه سخنان خود گفت:

داشتن یک کشور کردی آرزو و آرمان بسیاری از کرد ها است.کردها هویت ملیشان به هویت مذهبی یا هویت ایرانی-کردی-ترکیه ای غلبه داشته و این موضوعی است که جلال طالبانی و دیگر رهبران کرد با آن موافق نبودند و ما اثرات منفی آن را در همه پرسی اخیر شاهد بودیم.

صادق ملکی در خصوص زیان های این همه پرسی بر اقلیم کردستان گفت:

به نظر بنده در این همه پرسی تنها شخص بارزانی زیان دید زیرا قبل از همه پرسی اخباری از فساد وی و خانواده اش به گوش می رسید و او سعی داشت با برگزاری این همه پرسی این فساد را پنهان و از خود یک قهرمان ملی بسازد.از طرف دیگر بارزانی زمانی این همه پرسی را برگزار کرد که شرایط اربیل و اقلیم از نظر اقتصادی بسیار بهتر از بغداد بود و وی تمام این شرایط را قربانی آرمان های خود کرد.

صادق ملکی در ادامه سخنان خود به مسئله ورود ایران نیز اشاره کرده و گفت:

ورود ایران به این مسئله ورود مستشاری بود که به دلیل داشتن روابط خوب با بغداد و اربیل بدون جنگ و خونریزی همراه شد.هرچند برخی کشورهای غربی و حتی خود شخص بارزانی چنین فکر نمی کردند.

صادق ملکی در خصوص موضع ترکیه در قبال این همه پرسی نیز گفت:

اگر همه پرسی استقلال کردستان موفق می شدو به سوی استقلال پیش می رفت،بیشترین ضرر را ترکیه می دید.زیرا بستر اجتماعی ترکیه مناسب آن بود و ترکیه بیشترین خاک را از دست می داد.از این رو ترکیه نیز به صف مخالفان سرسخت این همه پرسی پیوست.

ملکی در انتهای سخنان خود گفت:

معتقدم که باید با سیاست های فرهنگی خاورمیانه را به سوی یک همگرایی که برای کردها نیز مفید باشد سوق داد.