Η Γερμανία αναγνώρισε την Γενοκτονία των Αρμενίων

Η Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδος χαιρετίζει την σημερινή σχεδόν ομόφωνη απόφαση του Γερμανικού Κοινοβουλίου, με την οποία αναγνωρίζει την Γενοκτονία που διέπραξε η Τουρκία σε βάρος 1.500.000 Αρμενίων το 1915.

Με την απόφασή της αυτή, η Γερμανία έρχεται να προστεθεί στις δεκάδες εκείνες χώρες που έχουν αναγνωρίσει και καταδικάσει την πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα σε βάρος του Αρμενικού λαού.

Για μια ακόμη φορά οι απειλές του «σουλτάνου» Ερντογάν και των αυλικών του δεν έπιασαν τόπο. Η Γερμανία στάθηκε στο ύψος των περιστάσεών και έπραξε το αυτονόητο, συνεισφέροντας με την πράξη της αυτή στην απόδοση της δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορική πραγματικότητα.

Οι απειλές της Τουρκίας δεν μας φοβίζουν. Ο Αρμενικός λαός θα συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι που η ίδια η Τουρκία να αναγνωρίσει και να αναλάβει τις συνέπειες του εγκλήματος της.

Σ’ ευχαριστούμε Γερμανία.

Αθήνα 2 Ιουνίου 2016
Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδος

Յունական մամուլի լայն արձագանգ Գերմանիոյ խորհրդարանի ճանաչման որոշումին եւ Հ.Յ.Դ. Հայ Դատի Յանձնախումբի մամլոյ յայտարարութեան

­(ԱԶԱՏ ՕՐ, Յունիս 7) Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման մա­սին ­Գեր­մա­նիոյ խորհր­դա­րա­նի բա­նա­ձե­ւի ըն­դու­նու­մը լայն ար­ձա­գանգ գտաւ յու­նա­կան մա­մու­լին մէջ, դրա­կան ու ար­դա­րա­ցո­ւած մեկ­նա­բա­նու­թիւն­նե­րով եւ լայն լու­սա­բա­նու­թեամբ։

Ա­ռաջ­նա­կարգ թեր­թեր, հե­ռա­տե­սիլ ու ռա­տիո­կա­յան­ներ՝ բո­լո­րը անդ­րա­դար­ձան լու­րին, նոյն ժա­մա­նակ քննա­դա­տե­լով նաեւ ­Թուր­քիոյ հա­կազ­դե­ցու­թիւն­նե­րը։ ­Թեր­թե­րու եւ լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րու ա­ռա­ջին է­ջե­րուն վրայ լայն տեղ տրո­ւե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի մամ­լոյ յայ­տա­րա­րու­թեան, ուր ընդ­հան­րա­պէս կ­‘ա­ռանձ­նա­նա­յին «Շ­նոր­հա­կալ ենք ­Գեր­մա­նիա» եւ «­Թուր­քիան մեզ չի վախց­ներ» խո­րագ­րե­րը։

Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի ա­տե­նա­պետ ընկ. ­Սեր­գօ ­Գու­յում­ճեան, այս ա­ռի­թով, հար­ցազ­րոյց­ներ ու­նե­ցաւ ԷՐԹ, ե­լեկտ­րո­նա­յին ՓԻՆԱՔԻՕ կայ­քէ­ջին, ՓԱՐԱՓՈԼԻԹԻՔԱ, ­Փի­րէա­յի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի ռա­տիո­կա­յա­նի հետ, որ սփռո­ւե­ցան լու­րե­րու բա­ժին­նե­րէն, ինչ­պէս նաեւ լրագ­րա­կան այլ յայ­տա­գիր­նե­րէ, նա­խոր­դող օ­րե­րուն ըն­թաց­քին։